กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB