ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูทัศนีย์ พรมกลิ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูสมิธ วันดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทัศนีย์ ฉิมยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูอุดมพร ยิ้มทัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอรุณ ดอนไพรพัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูณภัทร เฉลิมพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

ครูไพลิน บุญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4