คณะผู้บริหาร

นางอัจฉรา ฝั้นคำสาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา