ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุทัตตา บุญเลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,11:59  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุทัตตา บุญเลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,11:55  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ยศบรรเทิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,10:41  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด อักษรควบแท้ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุคนธ์ อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,10:39  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เนื้อหาการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา ชื่นจิตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,09:07  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..