สื่อออนไลน์
โครงงานสบู่กระดาษป้องกันเชื้อโรค
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
เรียนรู้การบวกและลบ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
หน่วย อวัยวะและการดูแลรักษา ชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
สื่อเสริมประสมการณ์ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ขยับกายสบายชีวี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล 1
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
หน่วยที่ 5 กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
กิจกรรมกลางแจ้ง ขยับกายสบายชีวี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
วาดภาพด้วยมือ อนุบาล1
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
รู้จักอาหารหลัก 5 หมู่ อนุบาล 1
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
กิจกรรม ขยับร่างกาย เล่นกีฬา"โบว์ลิ่งหรรษา " พาสนุก
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ฝึกบวกเลขอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
หน่วยขยับกายสบายชีวี ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
คาถาล้างมือป้องกันเชื้อโรค
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
กินดี อยู่ดี มีสุข
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
วิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การฟ้อนขันดอก ตอนที่ 1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การฟ้อนขันดอก ตอนที่ 2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การทักทาย
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63