ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มาเป็นประธานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรองนายก สมาชิก ได้พบผู้ปกครอง ท่านว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและรองนายกได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา และนายสุเทพ วันฟั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้พบกับผู้ปกครอง ได้พูดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา2565 มีดนตรีไทยบรรเลงและการแสดงรำของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับชม โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นช่วงเวลา ระดับอนุบาล เวลา 8.30 – 10.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 10.30 – 12.00 น ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 12.30 – 14.00 น. และ ระดับมัธยมศึกษา เวลา 14.30 – 16.00 น.
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,16:19   อ่าน 797 ครั้ง