ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดได้มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดได้มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,13:06   อ่าน 391 ครั้ง