ภาพกิจกรรม
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,15:54   อ่าน 423 ครั้ง