ภาพกิจกรรม
โครงการ จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 
และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ
จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันดำเนินงานทำความสะอาดพื้นผิว ตลอดทั้งฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่เปิดเรียนในช่วงที่มีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,18:34   อ่าน 834 ครั้ง