ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียน
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2563 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ได้ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2563,16:07   อ่าน 1029 ครั้ง