ภาพกิจกรรม
งานพิธีกตเวทิตา เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และคณะครูสังกัดเทศบาลนครแม่สอดร่วมงานพิธีกตเวทิตา เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ครูที่เกษียณมีจำนวน 6 ท่าน ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว – OTOP เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,15:37   อ่าน 1107 ครั้ง