ภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูนุชจรี บัวทอง
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มาประธานในพิธีกตเวทิตา เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ครูนุชจรี บัวทอง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูที่เกษียณอายุไป และผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นักเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ณ อาคารอเนกประสงค์ 1
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,15:29   อ่าน 915 ครั้ง