ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนไปร่วมทำบุญถวายข้าวพระพุทธ ณ วัดมณีไพรสณฑ์
ได้นำนักเรียนไปร่วมทำบุญถวายข้าวพระพุทธ ณ วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามช่วงภาคบ่ายได้นำลูกเสือ-เนตนารี บําเพ็ญประโยชน์ บริเวรวัดมณีไพรสณฑ์ และช่วงตอนเย็น
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,15:20   อ่าน 371 ครั้ง