ภาพกิจกรรม
แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ร่วมกับ ประธานศาลเจ้าปุงเฒ่ากง ชุดที่ 51 ปี 2563 นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำเครื่องอุปโภค - บริโภค ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้ความกรุณา สนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ ขอบคุณกำลังใจจากคณะกรรมการทุก ๆ ท่าน และนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงศ์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้นำเครื่องอุปโภค - บริโภค ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด รวม 5 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,15:08   อ่าน 356 ครั้ง