รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มานิตย์ จี๋คีรี (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
อีเมล์ : manit_arm@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท กระดาษแข๊งไทย จำกัด
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1/22 ถนนเพชรเกษม ซอยวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 มี.ค. 2561,16:09 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.166.236


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล