รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ​ บุญ​กระจ่าง​ (มิค)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 15
อีเมล์ : winitboonkajang@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียน​สรรพ​วิทยาคม​
ตำแหน่ง : ครูอัตรา​จ้าง​
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2563,05:12 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.249.250


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล