รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 16 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา นุหยิ่น (ฟลุค)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : Facebook: suthida nuyin
เบอร์มือถือ : 0979324218
อีเมล์ : su_su_suthida@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทัศพรรณ ปุกปานันท์ (ซาลามอลเต้)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 75 ม.2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์มือถือ : 0643563318
อีเมล์ : tassapan1232@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐธิดา เย็นสุข (ปอย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 545 ม.1 ซ.ถุงทอง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์มือถือ : 0881772260
อีเมล์ : aommy.wongsa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มานิตย์ จี๋คีรี (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 69 ม.7 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0923845926
อีเมล์ : manit_arm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สรวิศ ใจเถิน (ปั้น)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 348/7 อ.แม่สอด จ.ตาก ต.แม่กุ
เบอร์มือถือ : 064-6107998
อีเมล์ : mold18@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จัสมิน รัตนกุล (มิน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 68/12 ถ.แม่สอด-แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0909493453
อีเมล์ : Jasminerattanakun@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภทัต พูนคำ (ภู)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0931328005
อีเมล์ : poohsupathat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวธัญญู กันทะวงษ์ (ชื่อ ริว คับ ริว)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 101 จ.ตาก อ.แม่สอด ตำบล พะวอ
เบอร์มือถือ : 0895356129
อีเมล์ : dragonza2244@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปณิตา วันยอด (เคทที่)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0622349185
อีเมล์ : kate_mix0718@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อลิษา เกตุนิ่ม (เกด)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0612656507
อีเมล์ : ket-ket-57@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรนิภา พูลทวี (แม็กกี้)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0979843347
อีเมล์ : onnipar.max.123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มณฑากานต์ สุขคำ (แยมมี่)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0625872820
อีเมล์ : yamlo123123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม